ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП


До „ПАНДОРАСИЛВЪР”

Желая да направя замяна на продукта:


Моля, посочете продукта, с който желаете да замените върнатия! /напишете артикулен номер,
наименование, марка, модел и др. ……………………………………………………………….............…
…………………………………………………………………………………………….......................……...


Желая да върна продукта:


Моля, посочете причина за връщане на продукта! /оградете избраното/
1. Грешна преценка. Не е това, което очаквах.
2. Продуктът е неизправен, има дефект. /опишете с думи/…………………………….....................……..
………………………………………………………………………………………………..…………………
3. Грешен продукт. Доставеният продукт не е този, който поръчах.
4. Забавяне на доставката, промених решението си.
Данни за поръчката:
Твоето име и фамилия: ………………………………………………………………...........……………......
Телефон / имейл за връзка: …………………………… / …………………………………….......................
№ / дата на поръчката: ……………………………………………………………………….........................
Номер на документ за покупка /товарителница, касова бележка, фактура/: ………………..….......…….
Стоката е получена на дата: ………………………………………………….
Стоката, която искате да върнете:
Продукт: Брой Ед. цена
1.
2.
3.
4.
5.
Посочете данни за банков превод, с който ще бъдат възстановени дължимите суми.
Получател: …………………………………………………………………………………….................................
Банка: …………………….………………… IBAN: ………………………….......……………………………….
Декларирам, че съм запознат(а) и съм съгласен(а) с Общите условия за връщане /
рекламация на закупена стока.
.................. ..................................
/Дата/ /Подпис напотребителя