Рекламация и гаранция

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация (да упражни правото си на гаранция) в срок от 2 години.

Потребителят може да предяви рекламацията си във всеки един момент при предоставяне на покупен документ.

След като заявката за рекламация бъде обработена от ''ПАНДОРАСИЛВЪР'' и се провери дали действително гаранцията покрива тази стока, тя ще бъде поправена, заменена или ще подлежи на възстановяване на заплатената сума, съгласно настоящите условия.


''ПАНДОРАСИЛВЪР'' Еоод запазва правото си да не удовлетвори рекламации, за които след обработката им е установено, че не попадат в обхвата на законовата гаранция. Съответните ще бъдат върнати на клиента с Констативен протокол за отказ със становиеще.